חברת הזנק ביוטכנולוגית רכשה שני פרמנטורים בייצור עצמי של מודקון בנפח של 0.5 ליטר.

לפני מסירת הפרויקט, מתבצעת בדיקת מערכות במודקון שלאחריה מותקנת המערכת באתר הלקוח, כאשר כל התקנה מלווה בהדרכה  וייעוץ של נציגי מודקון.

לפרטים נוספים