NSX-2100H/V: ניתן לחבר 4 גלאים שונים לתנור אחד (תלוי בדרישה).

 • ביצועים ברמה גבוהה, אמינות, יציבות.
 • ריכוזים נמוכים של גופרית. (תנור אנכי)
 • תנור פתוח / סגור לתחזוקה יומית. 
 • כלור: קולומטריה.
 • S, F, Cl, Br, I : בשיטת כרומטוגרפית יונית.
 • חנקן: כימילומינצנציה.
 • גופרית: UVFL, קולומטריה.
 • פרודוקטיביות גבוהה, עלות הפעלה נמוכה.
 • תחזוקה יומית קלה.
 • תכונות ייחודיות.
 • מודולריות, גמישות
צור קשר
Email*
שם חברה*
שם משפחה*
שם פרטי*
טלפון*
תעשיה*
תוכן הודעה