• האנלייזר מודד בו-זמנית ובאופן ורציף את הפרמטים הבאים: CO, CO2, NO, NO2, SO2, HCl, HF, O2 ו/או  NH3 ו-  H2O.
  • האנלייזר תוכנן למדוד דגימות קורוזיביות ורטובות.
  • מאושר TÜV, תואם לתקן האירופאי EN15267-3.מפרט להורדה
צור קשר
Email*
שם חברה*
שם משפחה*
שם פרטי*
טלפון*
תעשיה*
תוכן הודעה