HydroCal100

HydroCal100 הנו אנלייזר נייד המקנה אופציה לבדיקה של עד 7 דגימות בו-זמנית, הנו ממשק לאגירת נתונים ופעולות ולידציה. מספק פתרון מצוין לאימות כיול של סנסורים ללחות, מיועד לשימוש באתר הלקוח ומתאים לסנסורים למדידת לחות מביתם של יצרנים רבים נוספים.

HydroCal100

 

צור קשר
Email*
שם חברה*
שם משפחה*
שם פרטי*
טלפון*
תעשיה*
תוכן הודעה