MicroSAM

מימד חדש בגז כרומוטוגרף תהליכי – העתיד כבר כאן

הגז כרומטוגרף הראשון מסוגו בעולם מביא סטנדרטים חדשים לתעשייה הן מבחינת המימדים והן מבחינת הטכנולוגייה המבוססת על שבבי סיליקון מוליכים למחצה.

המארז כולו מוגן פיצוץ ומאפשר התקנה פשוטה וחסכונית בכל אזור שהוא.

יתרונות

 • הזרקה ללא ברזים מוכניים בעזרת תוכנה  המחשבת נפחי הזרקה

 • מעבר קולונות ובקרת לחץ אלקטרונית ללא כל אחזקה

 • מדידה מדויקת ביותר בעזרת מספר גלאים מיקרואלקטרוניים  היושבים על משטח מילימטרי מסיליקון ומודדים כל קולונה וספיקת יציאה כמו גם את הפיק עצמו.

 • יכול להיות מותקן על זרם היציאה עצמו בהיותו קומפקטי וצורך חשמל קטן ביותר.

 • שליטה פשוטה ונוחה מרחוק בעזרת תוכנה מבוססת חלונות ותקשורת Ethernet.

תיאור

SITRANS CV-אנליזה מהירה ומדויקת של ערך קלורי

פריצת הדרך האחרונה של Siemens  בטכנולוגיית  MEMS המבוססת על טכנולוגיה מיקרואלקטרונית.

האנלייזר נבנה באופן ספציפי עבור קבלת ערכי  CV/BTU וניתן להתקין אותו בשטח, בכל סביבה שהיא הן בהיותו מכשיר קומפקטי והן בהיותו מכשיר רובוסטי.

תכונות ויתרונות בולטים:

 • אנליזה מאד מהירה בטכנולוגיית MEMS

 • דיוק מקסימאלי בטכנולוגיית הזרקה ללא ברזים מכאניים.

 • הפרדה מצויינת של קומפוננטות עקב שימוש בקולונות קפילריות.

 • רגישות רבה ביותר.דיטקטורים מיוחדים מאפשרים תחום גילוי נמוך במיוחד.

 • לינאריות מצויינת לאורך כל תחום המדידה מקטינה את הצורך בגזי כיול.

 • תפעול קל ובטיחותי בשימוש בקרת CV

 • אופטימיזציה אוטומטית של שיטות ההפרדה מאפשרת עבודה רציפה לחלוטין.

 • דורש הספק חשמלי נמוך מאד

 • מאפשר התקנה על קו היציאה עצמו.

 • עד היום-מספר רב של התקנות ברחבי העולם

SITRANS CV מאפשר קבלת מידע רציף הן לגבי הערך הקלורי של הגז והן לגבי הצפיצות שלו ובכך מאפשר בקרה איכותית וכמותית בתעשיית הגז ובמיוחד עבור אפליקציות של אנרגיה פיסקאלית.

http://w3.siemens.com/mcms/sensor-systems/en/process-analytics/process-gas-chromatograph/pages/sitrans-cv.aspx

 

צור קשר
Email*
שם חברה*
שם משפחה*
שם פרטי*
טלפון*
תעשיה*
תוכן הודעה