מותאם לדרישות TUV ותקן EN 14662-3 לניטור בנזן. תרכובות מדידה סטנדרטיות: בנזן, טולואן, אתילבנזן, M+P-XYLENE, O-XYLENE,

1-3BUTADIENE (עד 40 אחרות, לפי דרישה)