כבר אין צורך בשני מכשירים כדי לנצל את כל אפשרויות המדידה בשיטת קארל פישר.   KF-31 מאפשר מדידה בשתי השיטות: נפחיות או קולומטריות, וזאת במכשיר אחד.

צור קשר
Email*
שם חברה*
שם משפחה*
שם פרטי*
טלפון*
תעשיה*
תוכן הודעה