המערכת מספקת פתרון משולב ומלא לאימות TOC ומוליכות לבדיקת המים בשלב הסופי של תהליך ה CIP.
המכשיר מודד את מוליכות זרם הדגימה באופן רציף וכאשר המוליכות מגיעה לערך רצוי, המערכת באופן אוטומטי מתחילה להזרים את הדגימה לסנסור ה-TOC.

יתרונות:

  • אימות מהיר ומדויק לכך שמחזור השטיפה הושלם
  • הפחתה משמעותית של הסיכון שבהצבת כלי ייצור מזוהם בשאריות תמיסת CIP או שאריות חומרי ייצור לאחר סיום מחזור השטיפה
  • מניעת זיהום מכשיר ה TOC בחומרי הניקיון המשמשים לתהליך ה CIP.
  • מתן אלטרנטיבה ללקיחת הדגימה למעבדה: קיצור הזמן בין תהליכי ייצור, דבר אשר מגביר את יעילות הייצור.

 

 מפרט טכני להורדה