האנלייזר נועד להתגבר על חסרונות פוטנציאליים של שיטת הכמולומינסנציה ולספק את הערך המדויק ביותר של מדידת ריכוז חנקן דו חמצני (NO2)