מתמחה במדידות לחות ואחוז חומר יבש במוצרים. הכנסת מכשיר זה לעבודה מהווה שיפור מהותי בזמן קבלת התוצאות  ובנוחות העבודה השוטפת במעבדת המפעל.