שיטת מדידת Beta הסטנדרטית, לפי תקן ,ISO 10473 של מכשיר ה- MP101M לניטור אבק, עם אופציה לשילוב מודול CPM המבוסס על טכנולוגיה אופטית (מוגנת בפטנט), מאפשרת מדידה רציפה ובו בזמן מדידה של חלקיקים עדינים יותר (PM2.5 ו-PM1)