גלאי אינפרא אדום לזיהוי דליפות גזים פחממנים דליקים 0 to 100% Lower Flammable Limit (LFL)

The PointWatch Eclipse® Model PIRECL IR Hydrocarbon Gas Detector is our most rugged stainless steel, point infrared gas detector. It is approved to be factory calibrated to detect methane, propane, ethylene, and butane.

The Eclipse goes above gas detection to life-safety control. Thanks to its onboard relays and tri-colored LED indicator, the Eclipse has earned ANSI/ISA approval (ANSI/ISA-12.13.01: 2000) to annunciate and initiate life-safety executive control functions.

 

צור קשר
Email*
שם חברה*
שם משפחה*
שם פרטי*
טלפון*
תעשיה*
תוכן הודעה