מערכת חדשנית לגילוי זיהומים ברשתות הגז

זיהום רשתות הגז הנה בעיה כלל-עולמית המובילה לקורוזיה ולפגיעה במתקנים וציוד, כמו גם לעלויות ניקיון גבוהות. כידוע, הימצאות נוזלים בגז יכולה להגדיל משמעותית את חוסר דיוקן של מדידות פיסקליות, כגון קצב הזרימה והערך הקלורי של הגז. צמצום תופעות אלו והמידע המתקבל מהניטור יכול לסייע בהפחתת השגיאות הללו. לכן, תקנות ניהול בטיחות הגז (GS (M) R) דורשות כי הגז המועבר במערכת העברת הגז לא יכיל נוזלים או מוצקים.   המערכת החדשנית המבוססת על מצלמות מותקנת ברשתות גז, מעבדת את התמונות ונותנת אות ברגע שהיא מזהה זיהום. המערכת מספקת גם גישה להקלטת וידאו בזמן אמת של הפעילות המתרחשת בצנרת . החדרת טכנולוגיה זו תאפשר לקבל החלטות יזומות המבוססות על עובדות אמיתיות. זה יגדיל את יעילות התחזוקה ויפחית משמעותית את הסיכונים הכרוכים בזיהום. פתרון זה מסוגל לזהות את כל סוגי המזהמים המוצקים והנוזליים, ומאפשר לקבוע את רמת הזיהום בצנרת הולכת הגז. למידע נוסף צרו קשר  
דילוג לתוכן