מערכת חדשה לניטור פליטות בתחנת הכח החדשה "אשלים" סופקה ע"י מודקון מערכות

You are here: