חברת עמגל רכשה שני פרמנטורים משומשים בנפח 20L (אחד מתוצרת Bio Lafitte ואחד מתוצרת bioengineering) , במטרה ליצור מהם פרמנטור פעיל אחד, אוטומטי, עם מערכת בקרה ממוחשבת. מטרת הפרויקט הייתה: התאמת מערכת הבקרה הממוחשבת וצנרת התהליך לצרכי הלקוח.

לפרטים נוספים