Dansensor A/S

Dansensor A/S

חברה דנית הקיימת 30 שנה ומייצרת מכשור לבקרת גזים בתהליכי MAP בתעשיות המזון והמשקאות, בתרופות, הסמי קונדקטור, תעשיית המתכת ועוד.
החברה מתמחה הן בציודים למעבדות והן המכונות השונות בקווי הייצור.

מוצרי PBI מתחלקים ל 4 קבוצות:
אנלייזרים לגז: חנקן, חמצן, חנקן ו Co2 לבדיקת SPACE HEAD
מיקסרים: לגזים חמצן חנקן ו Co2
גלאי דליפות: למוצרים הנארזים עם Co2
פרמביליטיטסר: לבדיקת מעבר חמצן מים ו Co2 במוצרי פלסטיק

Dansensor

מציג את כל 10 התוצאות