מד עכירות וצבע

InPro 8610i

הקרנת אור בזווית של 900 המשמשת למדידת עכירות בתחום של FTU 0-1000

www.mt.com/InPro8600i

 

דילוג לתוכן