מיכל בופר

Modified Atmosphere Packaging buffer tank for improved gas mixing performance.

  • Requires almost no maintenance
  • Can be used for N2, CO2, O2, and Ar
  • Allows for both vertical and horizontal use

למידע נוסף >>

דילוג לתוכן