אנלייזר למדידת
כלוריד גופרית TOX-300

 פתרון חסכוני לניתור סביבתי

■ מדידת הרכבים שונים בשיטת בעירה ללא הווצרות פיח

■ שיפור גבול המדידה התחתון

מדידה בשיטה קולומטרית מאפשרים מדידה של הרכב כלורידים וגופרית בדגמים מוצקים, נוזליים וגזים עד ברמות נמוכות של ריכוזים (ppm)

למידע נוסף >>

דילוג לתוכן