לאחר שהמערכת של הלקוח עברה את שלב הבדיקות המקיפות, היא מוכנה להפעלה. ההתמקדות העיקרית בהפעלה היא בהכנסת דוגמא תהליכית באמצעות מערכת הדגימה. התוצאה הסופית היא העברת הנתונים האנליטיים כנדרש במפרט למערכת של המשתמש. שירות זה נועד להגן על הציוד והיישומים של הלקוח, תוך הקפדה על הרמה הגבוהה ביותר של ביצועים.

 

 

 

 

תהליך זה כולל את הפעולות הבאות:

  • וידוא שכל מערכות הדיגום והארונות פועלים בטמפרטורות להן נועדו
  • לקיחת דגימה מהתהליך של מערכת הדיגום
  • בדיקת דליפות של כל קווי מערכות הדיגום
  • בדיקת פונקציונליות של כל שלב במערכת הדיגום כולל זרימה ולחץ
  • קבלת דוגמת מעבדה לפני עידכון התהליך באנלייזר, על מנת להבטיח פעולה תקינה ללא זיהום ממוצר שאינו תואם את המפרט שיזהם את האפליקציה
  • הרצה של מספר מדידות על דגימה מהתהליך ומעקב אחר כל רכיבי המערכת לוידוא תפעול תקין