8533640283

הטכנאים שלנו יתקינו את הציוד שנרכש מאיתנו על ידי הלקוח, יבצעו את  בדיקות הפונקציונליות של המערכת במומחיות ובמסירות.

שירות זה יבטיח שהפרויקט של הלקוח יעמוד בלוח הזמנים שלו והמערכת שלו תהיה מוכנה להתקנה.

  • ביקורת אתרים והתקנות מכניות
  • אישור חיבורים וחיווט חשמלי לחיבורים הנכונים
  • הפעלה, בדיקת מצבה והפונקציונליות של המערכת
  • התאמתם של כל רכיבי המערכת לפעולה תקינה בהתאם למפרטי יצרן
  • אימות אפליקציות עם אנשי אתר והחלת סטנדרטים לכיול להבטחת הפעלה תקינה ועמידה במפרטי הציוד
  • בדיקה של כל דגמי הקווים כך שתתאפשר התקנה נכונה ובהתאם למפרטי ההתקנה