service

אנלייזרים תהליכיים רציפים משחקים היום תפקיד חשוב בתהליכי זיקוק נפט, אופטימיזציה ותהליכים פטרוכימיים. ההצלחה ביישומם תלויה באופן משמעותי בתחזוקת המערכות ותמיכה טכנית שוטפת.

שירות לקוחות הוא התפקיד העיקרי של חבילות התמיכה המוצעות על ידי מודקון, המספקת ללקוחותיה את השירות ,רמת הידע והמקצועיות הטובים ביותר. על מנת לספק שירותי מומחים למשתמשי מערכות האנלייזרים הרציפים של מודקון, מוצעת בזאת תכנית תמיכה ותחזוקה טכנית מקיפה. מטרת התכנית היא לספק משאבים בכדי לשמור על המערכת ולמזער את זמן ההדממה. התכנית כוללת שלוש אפשרויות תמיכה שונות – בסיסית, מתקדמת ופרמיום.

מגוון רחב של אנלייזרים תהליכיים רציפים נמצאים כיום בשימוש בתעשייה המודרנית. מערכות אלה מספקות תוצאות מדידה ועידכוני הסטטוס  למערכת הבקרה המרכזית  , אבל תקני תקשורת וסוגי התפעול השונים של המערכות האלה הופכים את המבצע הזה למסובך.

ANACON היא מערכת ניהול ובקרה שפותחה כדי לספק כלים יעילים יותר לכיול, תחזוקה ואימות נתונים לאנלייזרים. המערכת מוגדרת כחיבור למערכות מרוחקות באמצעות קישורי תקשורת כמו TCP / IP או  RS-485  . ANACON פותחה כתוכנה התואמת פלטפורמת  Microsoft Windows.

ANACON מסוגלת לעקוב אחר מצב ההפעלה של הציוד המותקן ולאמת מגוון רחב של אנלייזרים ומכשירים.

כלי התצוגה הגרפי של המערכת מספק תצוגה של אנלייזרים רביםץ הוא מספק לא רק מידע רציף, אלא גם מאפשר הצגת נתונים היסטוריים שנשמרו בהתאם להגדרה. התחזוקה מבוססת על פלטפורמת pcAnywhere  אשר מאפשר גישה מרחוק לGUI  הספציפי של האנלייזר לצורך תחזוקה וכיול מרחוק.

למודקון צוות מיומן ו -40 שנות ניסיון עבודה ותמיכה במערכות שהיא מספקת . נוכל להבטיח שהדרישות של כל לקוח יתקיימו במלואן.

 

מסמכים להורדה

iconDocument_PDF_24MARS – Modcon Advanced Remote Services