service

חוזה השירות של מודקון מאפשר ללקוח את החיבור למרכז השירות באמצעות שליטה מרחוק (MARS),

התשתית המקיפה והיעילה לתמיכה מלאה מרחוק. שירותים רבים, עדכונים ואפילו תיקונים מיידיים, שבעבר

דרשו ביקורים באתר, מבוצעים כעת מרחוק. עד 50% מכל סטיות המערכת ניתן לאתר באמצעות חיבור

מרחוק עוד לפני שמתחילים בעבודה.

 

 

 

במסגרת תוכנית זו תהנה מ:

  • זיהוי מוקדם של כשלים
  • זמני תיקון מהירים
  • מניעת השבתה לא מתוכננת של מערכות
  • תכנון משופר בטיפול בתקלות
  • מזעור מספר ביקורים באתר
  • זמינות מירבית
  • ניצול הפוטנציאל של המערכות.

 

mars

הרעיון המרכזי שעמד מאחורי רעיון ה"all in one" הוא לרכז את מידע האנליזה של התהליך הרציף במסך יחיד.

נתונים שנאספו מאנלייזרים ,התראות שנוצרו על ידי ביתני האנלייזירים, נאספים על ידי תוכנת ניהול ובקרת אנלייזרים ומעובדים ע"י כלים מתאימים נוספים. המידע שנוצר יכול להשמר בארכיב וגם להשלח למערכת הבקרה המרכזית.

 

 

Related documents

iconDocument_PDF_24MARS – Modcon Advanced Remote Services